مرکز خرید انواع دام زنده، فروش و عرضه بهترین دام با قیمت مناسب در تهران

وزن متوسط گوسفند و بره در نژادهای مختلف چقدر می باشد

14 مهر ، 1400
مرکز خرید دام زنده

از گذشته تا به امروز یکی از مهمترین و مفید ترین حیوانات که به دست بشر برای استفاده از پشم، شیر و گوشت آن مورد پرورش قرار گرفته است، گوسفندان می باشند. به همین دلیل وزن متوسط گوسفند و بره در نژادهای مختلف از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. وزن گوسفند و بره با توجه به نوع نژاد آنها متفاوت می باشد. در این مقاله نه تنها از وزن متوسط گوسفند و بره در نژادهای مختلف آشنا می شوید بلکه شناخت بهتری از نوع نژاد گوسفندان پیدا خواهید کرد، با ما همراه باشید.


وزن متوسط گوسفند و بره در نژادهای مختلف

یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین وزن گوسفند و بره نوع نژادی است که دارد و با توجه به نوع نژاد و نوع پرورش آنها به مصارف مختلفی در می آیند. نژاد برخی از گوسفندان به منظور گوشت و برخی دیگر به منظور پشم و برخی دیگر برای تولید مثل مورد پرورش قرار داده می شوند. در ادامه برای آشنایی با نژادها و وزن گوسفندان با توجه به نوع نژاد آنها مورد بررسی قرار خواهیم داد با ما همراه باشید.

بررسی وزن متوسط گوسفند و بره در نژادهای گوناگون

بررسی وزن متوسط گوسفند و بره در نژادهای گوناگون

 وزن متوسط نژاد گوسفند افشاری و کردی

گوسفند نژاد افشاری: یکی از معروف ترین نوع نژاد در گوسفندان ، نژاد افشاری می باشد که بیشتر در شهرهای تکاب و زنجان پرورش داده می شود و امروزه در شهرهای دیگری نیز این نوع نژاد را پرورش می دهند. وزن متوسط گوسفند و بره در نژاد افشاری به این صورت است که بره نر 35 تا 37 کیلوگرم می باشد و بره ماده از وزن 32 تا 34 کیلوگرم می باشد، در گوسفند بالغ نر بین 65 تا 67 کیلوگرم و در گوسفند ماده بین 50 تا 51 کیلوگرم می باشد.

گوسفند نژاد کردی: یکی دیگر از نژادهای معروفی که بعد از نژاد افشاری وجود دارد، نژاد کردی می باشد که همانطور که از نامش پیداست در شهرهای کردنشین پرورش داده می شود. وزن متوسط گوسفند و بره در نژاد کردی به این صورت است که بره نر 31 کیلوگرم و بره ماده 29 کیلوگرم می باشد و در گوسفند بالغ نر وزن آن 50 کیلوگرم و در گوسفند بالغ ماده کردی وزن بین 38 تا 40 کیلوگرم می باشد که این دسته از نژاد گوسفند را به منظور گوشت آن پرورش می دهند.

وزن متوسط گوسفند افشاری و کردی

وزن متوسط گوسفند افشاری و کردی

وزن متوسط گوسفند و بره در نژادهای مختلف بختیاری و سنجابی

قبل از اینکه بدانید وزن متوسط گوسفند و بره در نژادهای مختلف بختیاری و گوسفندی چند است ابتدا در مورد اصالت نوع نژاد این گوسفندان خواهیم گفت.

گوسفند نژاد بختیاری: گوسفند نژاد بختیاری نوع دیگری از گوسفند می باشد که به منظور مصرف گوشت آن پرورش داده می شود. گوسفند نژاد بختیاری همانطور که از نامش پیداست در شهر چهارمحال بختیاری پرورش داده می شود و به گوسفند لری و بختیاری معروف می باشد. وزن متوسط بره نر گوسفند بختیاری 40 تا 41 کیلوگرم و در بره ماده 36 تا 37 کیلوگرم می باشد. وزن گوسفند نر بالغ نژاد بختیاری 75 تا 77 کیلوگرم و گوسفند ماده از 55 تا 57 کیلوگرم می باشد که وزن خوبی در بین گوسفندان گوشتی دارند.

گوسفند نژاد سنجاب: این نوع نژاد گوسفند در منطقه سنجاب کرمانشاه به منظور گوشت و پشم آن پرورش داده می شود و جزو معروف ترین نوع نژاد گوسفند ایرانی می باشد. وزن متوسط بره نر نژاد سنجابی از 32 تا 33 کیلوگرم و بره ماده از 31 تا 32 کیلوگرم می باشد. وزن متوسط گوسفند نر بالغ نژاد سنجابی از 55 تا 57 کیلوگرم و گوسفند ماده بالغ از 53 تا 54 کیلوگرم می باشد.

وزن متوسط گوسفند و بره در نژادهای مختلف بختیاری و سنجابی

وزن متوسط گوسفند و بره در نژادهای مختلف بختیاری و سنجابی

سایر مطالب مرتبط از وبسایت خرید گوسفند زنده را نیز مطالعه کنید:

عادت های بد گوسفندان که باعث آسیب به آنها می شود کدامند

تفاوت شیر گوسفندی و گاوی از نظر ویژگی و خواص آنها

پشم گوسفند در صنعت چه خواص و کاربردهایی دارد

وزن متوسط گوسفند فراهانی، سنگسری، مهربانی و مغانی

وزن متوسط گوسفند و بره در نژادهای مختلف فراهانی، سنگسری، مهربانی و مغانی به شرح زیر می باشد:

گوسفند نژاد فراهانی: این نژاد گوسفند در منطقه ای از استان اراک به نام فراهان به منظور مصرف گوشتی پرورش داده می شود. وزن متوسط گوسفند و بره در نژاد فرهانی به این صورت است که بره نر از 27 و بره ماده 26 کیلوگرم و در گوسفند بالغ نر از 51 تا 52 و در ماده بالغ از 40 تا 42 کیلوگرم می باشد.

گوسفند نژاد سنگسری: گوسفند نژاد سنگسری در منطقه ای از شهر سمنان بنام سنگسری پرورش داده می شود. وزن بره نر سنگسری از 23 تا 24 کیلوگرم و بره ماده از 32 تا 33 کیلوگرم می باشد و در گوسفند بالغ نر سنگسری از وزن 47 تا 48 کیلوگرم و در ماده بالغ این نوع نژاد از 36 تا 37 کیلوگرم می باشد.

گوسفند نژاد مهربانی: این نوع از نژاد گوسفند به منظور مصرف گوشتی در روستای مهربان در شهر همدان پرورش داده می شود. وزن بره نر نژاد مهربانی از 33 تا 35 کیلوگرم و بره ماده از 32 تا 33 کیلوگرم می باشد. وزن گوسفند بالغ نر نژاد مهربانی از وزن 62 تا 69 کیلوگرم و گوسفند ماده بالغ از 52 تا 54 کیلوگرم می باشد.

گوسفند نژاد مغانی: گوسفند نژاد مغانی از بهترین نوع نژاد می باشد که توسط مردم عشایر دشت مغان پرورش داده می شود. وزن بره نر مغانی از 32 تا 33 کیلوگرم، بره ماده از 30 تا 31 کیلوگرم و وزن گوسفند بالغ نر مغانی 60 کیلوگرم و گوسفند ماده مغانی از 50 تا 52 کیلوگرم می باشد.

وزن متوسط گوسفند فراهانی، سنگسری، مهربانی و مغانی

وزن متوسط گوسفند فراهانی، سنگسری، مهربانی و مغانی

وزن متوسط در نژاد گوسفندان تالشی، بهمنی، شال و قزل

وزن متوسط گوسفند و بره در نژادهای مختلف تالشی، بهمنی، شال و قزل به این صورت می باشد:

گوسفند نژاد تالشی: گوسفند نژاد تالشی از دیگر نژادهای خوب ایران می باشد که در شهر زیبای تالش و در شهرهای اردبیل و گردنه حیران نیز پرورش داده می شود. وزن بره نر تالشی 21 تا 23 کیلوگرم و بره ماده از 20 تا 21 کیلوگرم می باشد. وزن گوسفند نر بالغ تالشی از 46 تا 47 و گوسفند ماده از 42 تا 43 کیلوگرم می باشد.

گوسفند نژاد بهمنی: این نوع نژاد گوسفند از بهترین نوع نژاد گوشتی در بین گوسفندان می باشد که در مناطق کهگیلویه و بویراحمد پرورش داده می شود. وزن بره نر نژاد بهمنی از 32 تا 33 و بره ماده نیز از 32 تا 33 کیلوگرم می باشد. وزن متوسط گوسفند بالغ نر نژاد بهمنی از 60 تا 61 کیلوگرم و گوسفند ماده این نژاد از وزن 41 تا 42 کیلوگرم می باشد.

گوسفند نژاد شال: این نوع نژاد از گوسفند به منظور مصرف پشم و پوست گوسفند مورد پرورش قرار می گیرد که علاوه بر پشم و پوست از گوشت مرغوبی نیز برخوردار می باشد. وزن بره نر نژاد شال از 34 تا 35، بره ماده از 30 تا 31، گوسفند نر بالغ شال از 70 و گوسفند ماده از 65 کیلوگرم می باشد.

گوسفند نژاد قزل: گوسفند نژاد قزل در مناطق سردسیر و کوهستانی به منظور مصرف گوشتی پرورش داده می شود. وزن بره نر و ماده نژاد قزل از 32 تا 34 کیلوگرم و وزن متوسط گوسفند بالغ نر و ماده از 56 تا 57 کیلوگرم می باشد.

وزن متوسط در نژاد گوسفندان تالشی، بهمنی، شال و قزل

وزن متوسط در نژاد گوسفندان تالشی، بهمنی، شال و قزل

نکته پایانی از وزن متوسط گوسفند و بره در نژادهای مختلف

همانطور که در این مطلب بیان کردیم تمام نژادهای ذکر شده از گوشت مرغوبی برخوردار می باشد و با توجه به بررسی هایی که انجام داده شده به وزن متوسط گوسفند و بره در نژادهای مختلف آشنا شدید و با آگاهی کامل می توانید اقدام به خرید این دام پر فایده کنید.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

نظرات کاربران

به این صفحه امتیاز دهید
میانگین امتیاز کاربران | امتیاز 5 از 5 (از 31 رای)